Uchwała w sprawie pracy na rzecz klubu
poniższe wymogi obowiązują w łącznej wysokości za 2020 i 2021 rok.

Każdy członek klubu jest zobowiązany do pracy społecznej na rzecz klubu w wymiarze min. 10 godzin rocznie lub innego wkładu na rzecz klubu przynajmniej o równoważnej wartości.

W przypadku niemożności odpracowania istnieje możliwość gratyfikacji pieniężnej                     w wysokości 200 zł.

  Osoby, które nie wywiążą się z podjętych postanowień do końca grudnia 2021, zostaną       zawieszone do dnia 31 stycznia 2022. Po tym terminie zostaną skreślone z listy członków WKB Meta

w sprawie egzekwowania obowiązków  członków wynikających z zapisów statutu

Wprowadza się Uchwałę o obowiązku przestrzegania pkt 3 i 5 Statusu, pod rygorem skreślenia z listy członków przez Zarząd  Klubu, zgodnie z zapisem § 13 ppkt b - dotyczącym przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Klubu.

Uchwała Walnego Zebrania Członków WKB Meta

z dnia 11.04.2021

w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2021 r.

- 100 zł dla  dorosłych członków klubu

- Zwolnione z opłaty członkowskiej zostają:

  a) dzieci i młodzież do 18 roku życia,

  b) członkowie klubu, którzy skończyli 70 rok życia

  c) członkowie uhonorowani „Komandorią”

Termin opłaty składek ustalono do 31 maja

Osoby, które nie uiszczą składki w terminie zostaną zawieszone w prawach członka do 30 czerwca. Po tym terminie zostaną skreślone z listy członków WKB Meta

    Na wniosek zainteresowanego Zarząd może zmniejszyć lub zwolnić z opłaty składki.

Uchwała nr 16/VII/ZZ/2021
w związku z powyższym

skreślone z listy członków klubu zostają następujące osoby:

CHŁOPAŚ ARTUR

JANKOWSKI RAFAŁ

KACZANOWSKI KRYSTIAN

KMIEĆ  MATEUSZ

KOSELSKI KAMIL

LIS KINGA

MAKOWSKI SZYMON

 

Jak wstąpić do klubu?

W 2021 roku klub wstrzymuje przyjęcia nowych kandydatów.

Nagrody (równowartość w zgrupowaniach) za klasę : III-300zł, II-500zł, I-700zł, M- 1000zł, MM-1500 zł
za miejsce w MP - 1m-1500zł, 2m-1200zł, 3m-1000zł, 4m-800zł, 5m-700zł, 6m-600zł, 7m-500zł, 8m-400zł, 9m-300zł, 10m-200zł, 11-15m - 100 zł, 16-20m - 50 zł
za miejsce w MŚl - 1 m - 500 zł, 2m - 300zł, 3m - 200 zł, 4m - 100 zł
za rekord klubu w przedziale100-500 zł, rekord trasy - odżywki