Uchwała nr 7 WZCz/ 2019

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego                               Członków Wojskowego Klubu Biegacza Meta

z dnia 09.02.2019

w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2019 r.

§ 1

       Walne Zebranie Członków ustaliło wysokość składek na 2019 rok w wysokości:

- 100 zł dla  dorosłych członków klubu

- Zwolnione z opłaty członkowskiej zostają dzieci i młodzież do 18 roku życia, członkowie klubu, którzy skończyli 70 rok życia oraz członkowie uhonorowani „Komandorią”-  najwyższym odznaczeniem klubowym.

§ 2

Termin opłaty składek ustalono do 31 marca

§ 3

Osoby, które nie uiszczą składki w terminie zostaną zawieszone w prawach członka do 30 kwietnia.

Po tym terminie zostaną skreślone z listy członków WKB Meta

§ 4

    Na wniosek zainteresowanego Zarząd może zmniejszyć lub zwolnić z opłaty składki.

 

Uchwała nr 8 WZCz/ 2019

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego                               Członków Wojskowego Klubu Biegacza Meta

z dnia 09.02.2019

w sprawie pracy na rzecz klubu

§ 1

Walne Zebranie Członków ustaliło, że każdy członek klubu jest zobowiązany do pracy społecznej na rzecz klubu w wymiarze min. 10 godzin rocznie lub innego wkładu na rzecz klubu przynajmniej o równoważnej wartości.

§ 2

W przypadku niemożności odpracowania istnieje możliwość gratyfikacji pieniężnej                     w wysokości 200 zł.

§ 3

Ewidencję pracy prowadzić będzie osoba wyznaczona z zarządu.

§ 4

      Osoby, które nie wywiążą się z podjętych postanowień do końca grudnia, zostaną       zawieszone do dnia 31 stycznia.

Po tym terminie zostaną skreślone z listy członków WKB Meta

Jak wstąpić do klubu?

W 2019 roku klub wstrzymuje przyjęcia nowych kandydatów.

Nagrody (równowartość w zgrupowaniach) za klasę : III-200zł, II-300zł, I-500zł, M- 700zł, MM-1000 zł
za miejsce w MP - 1m - 1 tys. zł, 2m -900 zł, 3m-800zł, 4m-700zł, 5m-600zł, 6m-500zł i tak do 10m. 11 - 15 m 70zł, 16-20 m 50 zł
za miejsce w MŚl - 1 m - 300 zł, 2m - 200zł, 3m - 100 zł
za rekord klubu 200 zł, rekord trasy - odżywki