Uchwała nr 05/V/ZZ/2019

Zebrania Zarządu

Wojskowego Klubu Biegacza Meta

z dnia 18.05.2019

w sprawie skreślenia z listy Członków Klubu.

§ 1

Zebranie  Członków Zarządu na podstawie § 15 pkt.1 ppkt.c statutu klubu, w związku z nie wywiązaniem się z postanowień zawartych w Uchwale nr 7 WZCz/2019 z dnia 09.02.2019r., za brak wpłaconej                          w wyznaczonym terminie składki członkowskiej - po upływie okresu zawieszenia, postanawia skreślić                     z listy członków klubu następujące osoby:

JANKLOWSKI MATEUSZ

LIS MONIKA

PILAWSKA AGNIESZKA

§ 2

Zebranie  Członków Zarządu na podstawie § 15pkt.1 ppkt.a statutu klubu - wystąpienia na własne żądanie zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu, jednogłośnie postanawia skreślić z listy członków klubu kolegę:

GRZYWNA GRZEGORZ

 

Uchwała nr 8 WZCz/ 2019

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego                               Członków Wojskowego Klubu Biegacza Meta

z dnia 09.02.2019

w sprawie pracy na rzecz klubu

§ 1

Walne Zebranie Członków ustaliło, że każdy członek klubu jest zobowiązany do pracy społecznej na rzecz klubu w wymiarze min. 10 godzin rocznie lub innego wkładu na rzecz klubu przynajmniej o równoważnej wartości.

§ 2

W przypadku niemożności odpracowania istnieje możliwość gratyfikacji pieniężnej                     w wysokości 200 zł.

§ 3

Ewidencję pracy prowadzić będzie osoba wyznaczona z zarządu.

§ 4

      Osoby, które nie wywiążą się z podjętych postanowień do końca grudnia, zostaną       zawieszone do dnia 31 stycznia.

Po tym terminie zostaną skreślone z listy członków WKB Meta

Jak wstąpić do klubu?

W 2019 roku klub wstrzymuje przyjęcia nowych kandydatów.

Nagrody (równowartość w zgrupowaniach) za klasę : III-200zł, II-300zł, I-500zł, M- 700zł, MM-1000 zł
za miejsce w MP - 1m - 1 tys. zł, 2m -900 zł, 3m-800zł, 4m-700zł, 5m-600zł, 6m-500zł i tak do 10m. 11 - 15 m 70zł, 16-20 m 50 zł
za miejsce w MŚl - 1 m - 300 zł, 2m - 200zł, 3m - 100 zł
za rekord klubu 200 zł, rekord trasy - odżywki