Uchwała nr 3 WZCz/ 2024 w sprawie pracy na rzecz klubu

Walne Zebranie Członków ustaliło, że każdy członek klubu jest zobowiązany do pracy społecznej na rzecz klubu w wymiarze min. 10 godzin rocznie lub innego wkładu na rzecz klubu przynajmniej o równoważnej wartości.

W przypadku niemożności odpracowania istnieje możliwość gratyfikacji pieniężnej                     w wysokości 250. zł.

Jak wstąpić do klubu?

W 2024 roku klub wstrzymuje przyjęcia nowych kandydatów.

Nagrody (równowartość w zgrupowaniach) za klasę : III-300zł, II-500zł, I-700zł, M- 1000zł, MM-1500 zł
za miejsce w MP - 1m-1500zł, 2m-1200zł, 3m-1000zł, 4m-800zł, 5m-700zł, 6m-600zł, 7m-500zł, 8m-400zł, 9m-300zł, 10m-200zł, 11-15m - 100 zł, 16-20m - 50 zł
za miejsce w MŚl - 1 m - 500 zł, 2m - 300zł, 3m - 200 zł, 4m - 100 zł
za rekord klubu w przedziale100-500 zł, rekord trasy - odżywki