mm,kl./Wojskowy Klub Biegacza
 
konto: BGŻ O/Lubliniec 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010

Biegi Narciarskie

sekcja powołana do życia 3 stycznia 2004

Kierownik Sekcji - Roman Koselski


60 km CT - klasyk

LP

CZAS

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCE STARTU

DATA

1

4:54,34

Koselski Roman

Bielice

16.02.2019 r.

2

5:49,20

Rosiński Zbigniew

Bielice

16.02.2019 r.

3

6:04,07

Mochol Ireneuszw

Bielice

16.02.2019 r.

50 km CT - klasyk

Czasy - TOP 10

LP

CZAS

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCE STARTU

DATA

1

2:47,37

Mirowski Bartosz

Jakuszyce

03.03.2013 r.

2

2:59,30

Mirowski Bartosz

Jakuszyce

04.03.2017 r.

3

3:11,46

Mirowski Bartosz

Jakuszyce

05.03.2016 r.

4

3:11,49

Mirowski Bartosz

Jakuszyce

04.03.2018 r.

5

3:15,56

Mirowski Bartosz

Bedrichov

19.02.2017 r.

6

3:16,59

Koselski Roman

Jakuszyce

02.03.2019 r.

7

3:34,02

Mochol Ireneusz

Jakuszyce

02.03.2019 r.

8

3:36,40

Bajda Jacek

Jakuszyce

02.03.2019 r.

9

3:44,35

Koselski Roman

Bedrichov

09.02.2019 r.

10

3:47,20

Mochol Ireneusz

Jakuszyce

04.03.2017 r.

Zawodnicy - TOP 10

LP

CZAS

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCE STARTU

DATA

1

2:47,37

Mirowski Bartosz

Jakuszyce

03.03.2013 r.

2

3:16,59

Koselski Roman

Jakuszyce

02.03.2019 r.

3

3:34,02

Mochol Ireneusz

Jakuszyce

02.03.2019 r.

4

3:36,40

Bajda Jacek

Jakuszyce

02.03.2019 r.

5

3:49,27

Kobyliński Tomasz

Jakuszyce

02.03.2019 r.

6

3:58,15

Ulfik Florian

Jakuszyce

11.03.2001 r.

7

4:06,42

Laksa Dariusz

Jakuszyce

02.03.2013 r.

8

4:29,20

Rosiński Zbigniew

Jakuszyce

03.03.2012 r.

9

4:49,29

Razik Jacek

Jakuszyce

05.03.2011 r.

10

4:51,49

Bryś Zbigniew

Jakuszyce

07.03.2009r.


50 km FT - dowolny

LP

CZAS

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCE STARTU

DATA

1

3:06,35

Koselski Krzysztof

Jakuszyce

04.03.2012 r.

2

3:36,26

Koselski Roman

Jakuszyce

04.03.2012 r.

3

4:36,14

Rosiński Zbigniew

Jakuszyce

04.03.2012 r.

30 km FT - dowolny

Czasy - TOP 10

LP

CZAS

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCE STARTU

DATA

1

1:44,02

Mirowski Bartosz

Jakuszyce

03.03.2017 r.

2

1:46,00

Koselski Krzysztof

Jakuszyce

08.03.2009 r.

3

1:52,32

Mirowski Bartosz

Jakuszyce

02.03.2018 r.

4

1:53,13

Bajda Jacek

Jakuszyce

02.03.2018 r.

5

1:58,18

Bajda Jacek

Jakuszyce

03.03.2017 r.

6

2:04,38

Koselski Roman

Jakuszyce

03.03.2017 r.

7

2:07,47

Koselski Roman

Jakuszyce

01.03.2019 r.

8

2:14,03

Koselski Roman

Jakuszyce

01.03.2015 r.

9

2:19,21

Bajda Jacek

Jakuszyce

01.03.2019 r.

10

2:25,45

Mochol Ireneusz

Jakuszyce

01.03.2019 r.

Zawodnicy - TOP 10

LP

CZAS

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCE STARTU

DATA

1

1:44,02

Mirowski Bartosz

Jakuszyce

03.03.2017 r.

2

1:46,00

Koselski Krzysztof

Jakuszyce

08.03.2009 r.

3

1:53,13

Bajda Jacek

Jakuszyce

02.03.2018 r.

4

2:04,38

Koselski Roman

Jakuszyce

03.03.2017 r.

5

2:26,09

Miluk Stanisław

Jakuszyce

08.03.2009 r.

6

2:31:37

Domński Jacek

Jakuszyce

08.03.2009 r.

7

2:38,48

Rosiński Zbigniew

Jakuszyce

08.03.2009 r.

8

2:39,27

Kobyliński Tomasz

Jakuszyce

01.03.2015 r.

9

2:55:51

Ulfik Florian

Jakuszyce

04.03.2012 r.

10

3:05,27

Buba Andrzej

Jakuszyce

08.03.2009 r.

25 km CT - klasyk

Czasy - TOP 10

LP

CZAS

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCE STARTU

DATA

1

1:26,51

Mirowski Bartosz

Jakuszyce

05.03.2017 r.

2

1:28,12

Mirowski Bartosz

Jakuszyce

04.03.2018 r.

3

1:37,47

Bajda Jacek

Jakuszyce

04.03.2018 r.

4

1:40,13

Koselski Roman

Jakuszyce

01.03.2020 r.

5

1:43,23

Koselski Roman

Jakuszyce

03.03.2019 r.

6

1:45,47

Mochol Ireneusz

Jakuszyce

05.03.2017 r.

7

1:48,46

Koselski Roman

Jakuszyce

05.03.2017 r.

8

1:48,52

Mochol Ireneusz

Jakuszyce

03.03.2019 r.

9

1:58,36

Kobyliński Tomasz

Jakuszyce

01.03.2020 r.

10

2:02,01

Mochol Ireneusz

Jakuszyce

01.03.2020 r.

1

3:42:13

Raczyńska Magdalena

Jakuszyce

01.03.2008

Zawodnicy - TOP 10

LP

CZAS

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCE STARTU

DATA

1

1:26,51

Mirowski Bartosz

Jakuszyce

05.03.2017 r.

2

1:37,47

Bajda Jacek

Jakuszyce

04.03.2018 r.

3

1:40,13

Koselski Roman

Jakuszyce

01.03.2020 r.

4

1:45,47

Mochol Ireneusz

Jakuszyce

05.03.2017 r.

5

1:58,36

Kobyliński Tomasz

Jakuszyce

01.03.2020 r.

6

2:11,02

Razik Jacek

Jakuszyce

03.03.2012 r.

7

2:16,12

Ulfik Florian

Jakuszyce

04.03.2018 r.

8

2:19,21

Chłopaś Artur

Jakuszyce

03.03.2013 r.

9

2:21,34

Drumowicz Sławomir

Jakuszyce

05.03.2017 r.

10

2:25,45

Rosiński Zbigniew

Jakuszyce

01.03.2015 r.

25 km FT - dowolny

Czasy - TOP 10

LP

CZAS

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCE STARTU

DATA

1

1:18,00

Mirowski Bartosz

Jakuszyce

03.03.2013 r.

2

1:24,35

Mirowski Bartosz

Jakuszyce

06.03.2016 r.

3

1:32,05

Koselski Krzysztof

Jakuszyce

06.03.2011 r.

4

1:35,00

Koselski Krzysztof

Jakuszyce

07.03.2010 r.

5

1:37,19

Bajda Jacek

Jakuszyce

06.03.2016 r.

6

1:45,08

Koselski Roman

Jakuszyce

03.03.2012 r.

7

1:49,06

Koselski Roman

Jakuszyce

03.03.2013 r.

8

1:51,21

Miluk Stanisław

Jakuszyce

06.03.2003 r.

9

1:53,44

Koselski Krzysztof

Jakuszyce

06.03.2003 r.

10

1:56,24

Koselski Krzysztof

Jakuszyce

06.03.2009 r.

Zawodnicy - TOP 10

LP

CZAS

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCE STARTU

DATA

1

1:18,00

Mirowski Bartosz

Jakuszyce

03.03.2013 r.

2

1:32,05

Koselski Krzysztof

Jakuszyce

06.03.2011 r.

3

1:37,19

Bajda Jacek

Jakuszyce

06.03.2016 r.

4

1:45,08

Koselski Roman

Jakuszyce

03.03.2012 r.

5

1:51,21

Miluk Stanisław

Jakuszyce

06.03.2003 r.

6

2:04,37

Kobyliński Tomasz

Jakuszyce

06.03.2016 r.

7

2:08,16

Domański Jacek

Jakuszyce

04.03.2007 r.

8

2:19,32

Rosiński Zbigniew

Jakuszyce

06.03.2011 r.

9

     

r.

10

     

r.

15 km CT - klasyk

Czasy - TOP 10

LP

CZAS

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCE STARTU

DATA

1

0:51,34

Mirowski Bartosz

Jakuszyce

10.02.2018 r.

2

0:54,37

Mirowski Bartosz

Jakuszyce

18.02.2017 r.

3

0:55,16

Koselski Roman

Jakuszyce

24.02.2019 r.

4

0:59,09

Bajda Jacek

Jakuszyce

10.02.2018 r.

5

0:59,58

Koselski Roman

Jakuszyce

23.02.2020 r.

6

1:01,47

Mirowski Bartosz

Jakuszyce

23.02.2020 r.

7

1:03,17

Koselski Roman

Jakuszyce

27.02.2015 r.

8

1:04,07

Koselski Roman

Jakuszyce

18.02.2017 r.

9

1:04,09

Mirowski Bartosz

Bedrichov

09.01.2016 r.

10

1:05,00

Mochol Ireneusz

Jakuszyce

18.02.2017 r.

Zawodnicy - TOP 10

LP

CZAS

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCE STARTU

DATA

1

0:51,34

Mirowski Bartosz

Jakuszyce

10.02.2018 r.

3

0:55,16

Koselski Roman

Jakuszyce

24.02.2019 r.

2

0:59,09

Bajda Jacek

Jakuszyce

10.02.2018 r.

4

1:05,00

Mochol Ireneusz

Jakuszyce

18.02.2017 r.

5

1:10,17

Kobyliński Tomasz

Jakuszyce

27.02.2015 r.

6

1:16,38

Rosiński Zbigniew

Jakuszyce

27.02.2015 r.

7

1:27,50

Marczuk Andrzej

Jakuszyce

27.02.2015 r.

8

1:32,05

Domański Jacek

Jakuszyce

27.02.2015 r.

9

1:37,42

Polko Roman

Jakuszyce

27.02.2015 r.

10

1:38,26

Jagusiak Jarosław

Jakuszyce

17.01.2010 r.

10 km CT - klasyk

Czasy - TOP 10

LP

CZAS

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCE STARTU

DATA

1

31,05

Mirowski Bartosz

Jakuszyce

01.03.2014 r.

2

33,16

Koselski Krzysztof

Tarnowskie Góry

20.02.2010 r.

3

38,22

Mochol Ireneusz

Jakuszyce

28.01.2017 r.

4

39,58

Koselski Roman

Jakuszyce

11.01.2020 r.

5

40,21

Ulfik Florian

Tarnowskie Góry

20.02.2010 r.

6

43,10

Koselski Krzysztof

Tarnowskie Góry

20.02.2009 r.

7

43,40

Mirowski Bartosz

Kościelisko

05.01.2020 r.

8

43,43

Koselski Roman

Kościelisko

05.01.2020 r.

9

44,04

Mochol ireneusz

Jakuszyce

11.01.2020 r.

10

44,30

Kobyliński Tomasz

Jakuszyce

01.03.2014 r.

1

0:57:02

Mazur Agnieszka

Jakuszyce

01.03.2014 r.

Zawodnicy - TOP 10

LP

CZAS

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCE STARTU

DATA

1

31,05

Mirowski Bartosz

Jakuszyce

01.03.2014 r.

2

33,16

Koselski Krzysztof

Tarnowskie Góry

20.02.2010 r.

3

38,22

Mochol Ireneusz

Jakuszyce

28.01.2017 r.

4

39,58

Koselski Roman

Jakuszyce

11.01.2020 r.

5

40,21

Ulfik Florian

Tarnowskie Góry

20.02.2010 r.

6

44,30

Kobyliński Tomasz

Jakuszyce

01.03.2014 r.

7

44,41

Rosiński Zbigniew

Tarnowskie Góry

23.02.2015 r.

8

46,13

Bajda Jacek

Jakuszyce

26.02.2018 r.

9

48,09

Chłopaś Artur

Jakuszyce

01.03.2013 r.

10

51,03

Koselski Kamil

Jakuszyce

01.03.2013 r.

31.01.2021 Zawody Narciarskie - Lubliniec - 5 km CT
m-ce Nazwisko Imię rok czas
1 Koselski Roman 1975 00:23:32
2 Rosiński Zbigniew 1960 00:23:33
3 Rosiński Zbigniew 1960 00:28:49
4 Rosiński Łukasz 1976 00:28:52
5 Folczyńska Ewa 1974 00:41:18
06.04.2013 (tak,tak) VI Lublinieckie Zawody Narciarskie 3,5 km
1 Mirowski Bartosz 19,23
2 Szwed Krzysztof 19.24
3 Koselski Roman 19,28
4 Kobyliński Tomasz 20,19
5 Koselski Marek 23,09
6 Zembroń Mariusz 24,01
7 Rosiński Zbigniew 24,14
8 Springwald Paweł 24,24
9 Ulfik Florian 25,47
10 Kubisz Tomasz 27,20
11 Budny Andrzej 28,25
12 Terlecki Józef 29,39
13 Sringwald Robert 30,00
14/1 Fokczyńska Ewa 30,09
15 Rosiński Łukasz 31,11
16 Szustakowski Jacek 31,39
17/2 Springwald Magda 33,59
18/3 Kubisz Dorota 34,30
19/4 ex Szraucner Ewa 39,22
19/4 ex Kuchmistrz Anna 39,22
21 Koselski Krzysztof 40,00
1 km
1 Bensz Karolina 6,23
2 Bensz Sawomir 7,22
3 Fokczyński Wojtek 7,32
4 Kuchmistrz Michał 7,48
5 Kubisz Konrad 8,11
6 Kubisz Karol 8,46
7 Szraucner Tomek 12,00
M-ce Nazwisko Imię   Rok Czas
Dzieci 0,5 km
1 Łebek Mateusz Lubliniec 2001 5,37
2 Kanclerz Michał Zabrze 2002 11,05
Panie 0,5 km
1 Pilarska Karolina WKB Meta Lubliniec 1987 3,47
2 Kuchmistrz Anna Zabrze 1978 4,17
3 Łebek Bożena Lubliniec 1979 5,11
4 Szraucner Ewa WKB Meta Lubliniec 1969 7,18
5 Markowska Iwona WKB Meta Lubliniec 1971 7,39
Panowie 2 km
1 Nalewajka Martin NKB Kłobuck 1955 8,00
2 Świerc Marcin WKB Meta Lubliniec 1985 9,09
3 Koselski Krzysztof WKB Meta Lubliniec 1961 9,43
4 Koselski Roman WKB Meta Lubliniec 1976 10,03
5 Szwed Krzysztof WKB Meta Lubliniec 1965 10,04
6 Ulfik Florian WKB Meta Lubliniec 1948 10,21
7 Kobyliński Tomasz WKB Meta Lubliniec 1978 10,33
8 Rosiński Zbigniew WKB Meta Lubliniec 1960 10,44
9 Zembroń Mariusz WKB Meta Lubliniec 1974 12,02
10 Koselski Karol WKB Meta Lubliniec 1983 12,33
11 Markowski Zbigniew WKB Meta Lubliniec 1970 12,37
12 Dulski Daniel WKB Meta Lubliniec 1992 12,55
13 Koselski Kamil WKB Meta Lubliniec 1986 13,41
14 Szraucner Mirosław WKB Meta Lubliniec 1969 17,02
15 Kulej Wiesław NKB Kłobuck 1963 17,15
16 Terlecki Józef WKB Meta Lubliniec 1954 17,15
17 Budny Andrzej WKB Meta Lubliniec 1973 17,16
18 Lis Zenon Tarnowskie Góry 1960 21,01
19 Chudziński Sławomir Lubliniec 1970 nu
M-ce Nazwisko Imię   Rok Czas
  Dzieci      
1 Młynarska Eliza Pajęczno 1998  
1 Bartkiewicz Przemek Tarnowskie Góry 1996  
  Panie 1,2 km      
1 Gołek Diana WKB Meta Lubliniec 1983 8,08
2 Springwald Magda Lubliniec 1996 9,41
3 Rosińska Barbara WKB Meta Lubliniec 1961 14,03
  4,5 km      
1 Springwald Paweł WKB Meta Lubliniec 1959 26,17
2 Rosiński Zbigniew WKB Meta Lubliniec 1960 26,31
3 Szwed Krzysztof WKB Meta Lubliniec 1965 27,05
4 Zembroń Mariusz WKB Meta Lubliniec 1974 27,45
5 Ulfik Florian WKB Meta Lubliniec 1948 30,25
6 Koselski Kamil WKB Meta Lubliniec 1986 31,14
7 Dulski Daniel WKB Meta Lubliniec 1992 32,44
8 Koselski Krzysztof WKB Meta Lubliniec 1961 32,50
9 Kucharczyk Tomasz WKB Meta Lubliniec 1989 33,35
10 Miluk Stanisław WKB Meta Lubliniec 1962 33,48
11 Markowski Zbigniew WKB Meta Lubliniec 1970 34,55
12 Kowalski Andrzej WKB Meta Lubliniec 1953 35,16
13 Koselski Karol WKB Meta Lubliniec 1983 40,41
14 Pytel Roman WKB Meta Lubliniec 1964 43,05
15 Mikulski Krzysztof WKB Meta Lubliniec 1971 43,53
16 Brzezina Franciszek Lubliniec 1938 46,56
17 Młynarski Zygmunt Pajęczno 1970 47,58
18 Bartkiewicz Piotr Tarnowskie Góry 1991 52,30
19 Springwald Piotr Lubliniec 1991 01:13,20
20 Springwald Robert Lubliniec 1988 01:14,19
21 Bambynek Andrzej WKB Meta Lubliniec 1974 01:15,20