Chcesz otrzymać rachunek podaj dane do wypisania i wysyłki. Nie będziesz stał w kolejce skarbnik@wkbmeta.pl

REGULAMIN BIEGU (WYCIĄG)

TERMIN 07.10.2023


zmiana kategorii i nagradzania

27 Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa im gen. broni Włodzimierza Potasińskiego
MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH W CROSSIE
Pod patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Jacka Siewiery

1. Cel imprez

1. Wyłonienie mistrza i mistrzyni Służb Mundurowych w crossie.

2. Wyłonienie mistrzów w poszczególnych rodzajach służbach mundurowych

3. Popularyzacja masowych biegów. Integracja środowisk.

4. Uczczenie pamięci Dowódcy Wojsk Specjalnych gen. broni Włodzimierza Potasińskiego

2. Termin i miejsce:

1. Lubliniec- Posmyk - Start i meta - Przystań Oblacka ul Posmyk 5

2. 7 października (sobota) 2023 r.

Start: - łąka przy wjeździe na ul. Posmyk z DK 11
godz. 12.00 panie
godz. 12:09:49 panowie

3. Dystans - 10 km

3. Uczestnictwo:

Limit uczestników - 800 osób

Startujący w mistrzostwach są żołnierzami, pracownikami lub funkcjonariuszami służb mundurowych w służbie czynnej lub rezerwie: Wojsko (z podziałem WL, SP, MW, WS,WOT) Policja, PSP w tym OSP, Straż Graniczna, Służba Więzienna, inne służby: (SOP, CBA, SKW, SW, SWW, ABW, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei,  Straż Marszałkowska,  Służba Celn-Skarbowa, ITD, Straż Leśna), służby mundurowe innych  państw.

Wszyscy zawodnicy startują  w kategorii  OPEN  ( bez podziału na kat. wiekowe).

Prawo startu mają wszyscy,   którzy okażą dokument tożsamości stwierdzający przynależność do   służb i nie mają    przeciwwskazań do  biegów długodystansowych oraz wystartują w pełnym umundurowaniu polowym bądź ćwiczebnym (mundur z długim rękawem, rozpinany na całej długości. Buty krój wojskowy, specjalne, taktyczne, oraz będące na wyposażeniu różnych jednostek i oddziałów specjalnych (z wysokością cholewki minimum 18 cm na całym obwodzie). Zezwala się na zastosowanie dodatkowych cywilnych przedmiotów tylko jeśli ich kształt i kolor odpowiadają mundurowi (czapki, chusty, rękawiczki  - wykonane z tkaniny o jednolitej barwie, czyli popularne "oliwki" oraz "khaki", a także w barwie szarej, granatowej lub czarnej wykorzystywane przez policję i jednostki specjalne. Materiałowe buty oraz buty trekkingowe, combat shirty, bluzy, swetry, kamizelki oraz białe kombinezony maskujące, czerwone czapki, żółte rękawiczki itp.  = dyskwalifikacja). Zezwala się na start w sortach mundurowych wojsk innych państw.  O dopuszczeniu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.

Wszelkie wątpliwości i pytania należy kierować bezpośrednio do sędziego głównego na adres: bakc@wp.pl 
Prawa rywalizacji w MSM nie mają cywile i członkowie organizacji paramilitarnych./ Harcerze ,Strzelcy, SUFO itp. / W mistrzostwach  zostaną oni  sklasyfikowani PK przy zachowaniu wymogów jak dla mundurowych..
Mistrzostwa zostaną rozegrane w ramach XXVII Biegu "O NÓŻ KOMANDOSA".
W przypadku wątpliwości prosimy o maila na
kontakt@wkbmeta.pl

Kategoryczny zakaz biegu ze słuchawkami

4. Program czasowy Biegu Przełajowego o "Nóż Komandosa"

Piątek: 18-20:30 praca biura

Sobota: 08.00  - 11.50  

Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym ani wysyłane.

godz. 12.00 panie
godz. 12:09:49 panowie

dekoracja: godz. 14:00

5. Klasyfikacje:

a) indywidualna:

- mężczyźni

- kobiety

- kategorie służb

b) drużynowa

- mężczyźni

- kobiety

do współzawodnictwa drużynowego kat. mężczyzn i kat. kobiet liczy się trzech pierwszych zawodników/czek, -kolejne trójki tworzą kolejne drużyny - zwycięża drużyna z najmniejszą sumą czasów, wymagana jest jednobrzmiąca nazwa, po starcie nie ma możliwości zmiany nazwy reprezentowanego zespołu

6. Nagrody

Za zajęcie I-III miejsca w MP SM wśród mężczyzn i kobiet - nagrody. W klasyfikacjach drużynowych trofea za miejsca 1-3.

W poszczególnych kategoriach (prawidłowo w zgłoszeniu oznaczcie kategorię) służb M i K będą przyznane oddzielnie trofea za miejsca I-III
Żeby otrzymać trofa i nagrody należy stawić się na dekoracji. Trofea nie odebrane na dekoracji nie będą wysyłane pocztą.

7. Zgłoszenia:

formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.wkbmeta.pl/bonk/

e-mail:  kontakt@wkbmeta.pl

 Biuro Zawodów czynne w hali sportowej  Ośrodka Przystań Oblacka ul. Posmyk 5

Za zgłoszenie uważa się przesłanie danych i wniesienie opłaty wpisowej - tylko przelewem - w wysokości:

do 31.05.2022 - 100 zł.
do 10.09.2022 - 120 zł
Wpłata po tym terminie wynosi 150 zł.

w przypadku wyczerpania limitu zgłoszenia osoby nie opłacone będą usuwane po 7 dniach od zgłoszenia
(zgłoszenie po 10.09 nie gwarantuje pełnego pakietu startowego)

 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zawodnik podczas rejestracji wybierze i opłaci wariant "Możliwość zwrotu". Koszt usługi wynosi 25 zł i jest bezzwrotny.
 • W wypadku wykupienia Wariantu, o którym mowa powyżej Uczestnik nabywa możliwość rezygnacji ze startu w Zawodach bez podania przyczyny i otrzymania 100% zwrotu wniesionej opłaty startowej, pod warunkiem zgłoszenia chęci rezygnacji ze startu w nieprzekraczalnym terminie do dn. 20.09.2023
 • Zawodnik, który zrezygnuje ze startu otrzyma 100% zwrotu opłaty startowej (z wyjątkiem opłaty od rezygnacji ze startu) w terminie 14 dni w sposób tożsamą metodą płatności, jaką opłata została wniesiona

 • Do 31.08 można przenieść opłatę na rzecz innego zawodnika bezpłatnie, a po 01.09 po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na inną imprezę organizowaną przez klub
  Pakiety nie będą wysyłane pocztą. Ksero (zdjęcie) DO upoważnia do obioru pakietu za inną osobę.

  Opłaty manipulacyjne (wyjątkowo startowe) wnosić na konto klubu BIC: BNP PARIBAS SWIFT : PPABPLPKXXX 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010

  8. Trasa

  Nawierzchnia: drogi i ścieżki leśne, piach, przewężenia. Pagórkowata.

  9. Wyniki

  Dostępne w Internecie http://www.wkbmeta.pl/bonk/

  10. Uwagi końcowe:

  1. Opiekę lekarską na czas trwania imprezy zapewnia organizator.

                2. Startujemy na własną odpowiedzialność.

                3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

                4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

                5. Komisję sędziowską powołuje organizator.

                6. Zawody odbędą się przy zamkniętym ruchu.

                7. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora.

                 8.Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

        11   Wyżywienie zawodników

  -  napoje na mecie

  -  bezpłatnie po biegu gorący posiłek.

  12   DATKOWE USTALENIA:

  Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

  Przewiduje się następujące kategorie:

  01 Wojska Lądowe / Land Forces
  02 Siły Powietrzne / Air Forces
  03 Marynarka Wojenna / Navy
  04 Wojska Specjalne / Special Forces
  05 Wojska Obrony Terytorialnej / Territorial Defense Forces
  06 Dowództwo Operacyjne / Operational Command oraz Instytucje Centralne MON / Central Institutions Ministry of National Defense oraz Inspektorat Wsparcia SZ / Logistic Support Inpectorate
  07 Żandarmeria Wojskowa / Military Police oraz Dowództwo Garnizonu Warszawa / Garisson Command of Warsaw
  08 Szkolnictwo Wojskowe / Military Education
  09 Żołnierze Rezerwy ZSW, NSR / Military Reserve
  10 Policja / Police
  11 Państwowa Straż Pożarna / State Fire Brigade oraz Ochotnicza Straż Pożarna / Volunteer Fire Brigade
  12 Straż Graniczna / Border Guards
  13 Służba Więzienna / Prison Services
  14 Inne służby / Other services:
  (SOP, Straż Marszałkowska, Straż Miejska, SOK,  ITD, Straż Leśna, CBA, SKW, SW, SWW, ABW, Służba Celno-Skarbowa, )
  15 Cywil / Civilian

  Oświadczenie uczestnika Biegu O Nóż Komandosa XXVII edycja 2023 .

  Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w zawodach określonych w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegu.

  Organizator Wojskowy Klub Biegacza Meta, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

  Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy,że:

  .       Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest WKB Meta (organizator imprezy) z siedzibą w Lublińcu przy ul.Sobieskiegoj 35. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@wkbmeta.pl ,   lub pisemnie na adres siedziby.

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
   • wykonania umowy - czyli Twojego udziału w biegu
  2. wykonania umowy - czyli Twojego udziału w biegu:
   • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
   • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
   • dostarczania usług płatniczych
   • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegu
   • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
   • kontaktu z Tobą
   • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
  3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na WKB Meta:
   • w celach podatkowych i rachunkowych
  4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów WKB Meta:
   • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
   • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
   • kontaktu z Tobą
   • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

  Czy musisz podawać dane osobowe?

  Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

  Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

  Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

  Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji zmierzymyczas.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez WKB Meta, na które zapiszesz się przez Stronę.

  Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

  Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

  Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

  Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

  Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

  Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

  Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

  Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody - masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

  BIEGI DLA DZIECI W EDYCJI 2023 NIE ODĘDĄ SIĘ